Kinderen

Vaak laat een kind zelf zien dat er iets aan de hand is. Wanneer ouders niet kunnen achterhalen wat er precies is, kan kindercoaching uitkomst bieden. Kinderen (én hun ouders) kunnen onder andere geholpen worden bij:
* emotionele conflicten en belevingsproblemen: faalangst en andere angsten, fobieën, scheiding, traumaverwerking, rouwverwerking, laag zelfbeeld, somberheid, gepest worden, sociale onzekerheid, adoptievraagstukken.
lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden: hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn, uitslag.
gedragsproblemen: woedeaanvallen, liegen, concentratieproblemen, pesten, antisociaal gedrag, stelen, (zelf)destructief gedrag, contactverbreking.
ontwikkelingsproblemen: hechtingsproblematiek, problemen met eten, slapen, zindelijkheid, leren, taal en spraak, motorische problemen.

Als intuïtief coach werk ik in de sessies (gericht op kinderen in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar) vanuit de innerlijke wijsheid van het kind. De begeleiding is daardoor niet vastomlijnd. Het proces is bij elk kind uniek en persoonlijk. Met behulp van bijvoorbeeld: tekenen, kleien, timmeren, gesprek, toneel, schilderen, visualisatieoefeningen, lego en nog veel meer, wordt de weg vrijgemaakt. Belemmerende emoties of blokkades in het kind zelf worden hierdoor op speelse wijze helder en verwerkt. Het is ook een bewustwordingsproces bij het kind. Hij/zij voelt zich meer en meer verbonden met zijn eigen wijsheid en krijgt zo ook meer zelfvertrouwen. Het is doel uiteraard om het kind zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder te kunnen laten gaan.

Hoe mooi zou het zijn als uw kind.....

Hoe mooi zou het zijn als uw kind…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.