Kosten

Eerst vindt een (gratis en vrijblijvend) intakegesprek plaats. Bij het intakegesprek bepalen we samen (in geval het om jongeren gaat, eventueel samen met de ouders) een plan. Vervolgens is er na maximaal 4 keer een (tussentijds)evaluatiegesprek. Er kan dan gekozen worden voor afronding of een vervolg. Het aantal vervolgafspraken hangt af van de bereidheid om te veranderen, de complexiteit van het probleem en van de ondersteuning vanuit de thuis- en/of werksituatie.

Met 4 tot 6 afspraken zijn de meeste mensen in staat om weer meer in balans zelfstandig verder te kunnen. Soms is een terugkomsessie verstandig, waarin alles wat is aangeleerd weer even geëvalueerd kan worden.

Kosten

De sessies voor jongeren duren in principe 45 minuten en kosten € 45,00 per sessie. Dit komt neer op een schamele euro per minuut. Dit tarief is van toepassing op jongeren in de leeftijd van 8 tot 19 jaar en studenten.

Een sessie voor volwassenen kost € 75,00 en duurt in principe 60 minuten.
Coaching is een individueel traject, maar in de Coachpraktijk voor ouders is het ook mogelijk om met beide ouders tegelijk de sessies te volgen; al naar gelang de wens en omstandigheden.

Een Personal Business Coach sessie is specifiek gericht op ondernemers en kost € 90,75 per uur.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

KvK-nummer: 27301832
Copyright © 2007-2014 Juliette Management Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.