Samen op zoek

Samen op zoek
Ik ben soms de gids, maar meestal meer een reisgenoot, samen met jou zoekend naar nieuwe wegen om tot oplossingen te komen van je probleem. Voorwaarde is wel dat jij jezelf verantwoordelijk voelt voor jouw leven en dat je ook een daadwerkelijke inspanning wilt leveren om de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Passende oplossingen vinden
Ik streef als coach naar een gelijkwaardige relatie met jou als cliënt. Ik sta daarbij open voor jouw belevingswereld, met speciale aandacht voor mogelijke verschillen in beleving van normen en waarden, voortkomend uit jouw sociale of culturele achtergrond. Niet ik als coach moet oplossingen aandragen vanuit mijn visie, maar jij vindt zelf de oplossingen die passen bij jouw situatie, mogelijkheden en diepste waarden.

Wat doe ik als coach niet….. en wat wel?
* Ik kan jouw problemen niet oplossen: dat moet je zelf doen.!
* Ik kan je wel helpen oplossingen te zoeken of anders met je probleem om te gaan, of zelfs de voordelen ervan te zien.
* Ik ga niet zeggen wat je wel en niet moet doen: dat bepaal je zelf.!
* Ik zet je wel aan tot reflectie, ik laat je kritisch naar je eigen handelen kijken, en soms geef ik een vrijblijvend advies.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.